Laktátové testy

Pokud chcete efektivněji trénovat, doporučiji podstoupit laktátové test. Tento test nám více napoví, kde se nachází váš aerobní a anaerobní práh. 

Test probíhá formou čtyř kilometrotvých až dvoukilometrových úseku na cyklostezce. Záleží na výkonnosti jedince. Pauza mezi každým úsekem je 2 minuty, kdy po každém úseku se odebere malý vzorek krve. Vzorek se odebírá pomocí "inzulínového pera", není to nic bolestivé. Tento vzorek následně dá na laktátový papírek, který je certifikovaný s přístrojem Lactate Scout. Následně přístroj vyhodnotí hodnotu laktátu v krvi. 

Čtyři úseky se běží od toho nejpomalejšího, který může být klidně u někoho chůze či jogging až po ten nejrychlejší. Je to proto, abychom protnuli křivku "aerobního prahu". Mohli tak lépe stanovit, všechny treninkové zony.

"Aerobní vs anaerobní"

Aerobní práh je hranice, kdy je naše tělo natolik prokysličeno, že je pro nás běh velmi lehký, je to takový konverzační běh. Čím více naše tepová frekvence stoupá, tím více se zadýcháváme a hůře okysličujeme své svaly. V důsledku toho se začne v našem těle hromadit kyselina mléčná. V okamžiku, kdy naše tepová frekvence došplhá k úrovni cca 85 % TF max – dosáhneme anaerobního prahu, začne se nám najednou silně nedostávat kyslíku a my zpomalujeme. Čím je člověk trénovanější, tím déle dokáže pracovat na hranici anaerobního prahu či nad ní.

Cílem laktátového testu, je mít křivku co nejpozvolnější a co nejvíce doprava. 

Na ukázku vám zde dávám své laktátové testy, které jsem podstoupil v letech 2013-2015. Je zde vidět, že nejlepší formy jsem tehdy dosáhl v roce 2014. Kde anaerobní práh 4 mmol, byl na hranici 3:25/km (světle zelená křivka). V tom roce jsem si zaběhl skvělý výkon na 10000m - 31:49, který jsem poté dlouho nemohl překonat. 

"Ke svému měření využívám velmi kvalitní laktátový přístroj "Lactate Scout 4" s certifikovanými měřícími papírky"

Cena testu: 2500 Kč

* v ceně je kompletní vedení a následná konzulace

Online objednávka laktátového testu

Po uhrazení se vystaví rovnou faktura, následně se svámi spojím telefonicky.