Běžecký závod Okolo Muňáku 15.září 2024 👉 více informací zde

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů – GDPR

Pan David Vaš, IČ: 14046831, se sídlem Munice 47, 373 41 Hluboká nad Vltavou, adresa kanceláře Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice, telefon: +420 732 654 180, e-mail: trener@davidvas.cz, web www.davidvas.cz (dále také jen „Poskytovatel“) zachází důvěrně se všemi osobními údaji uživatelů (kupujících). Zpracování Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zejména pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje a poskytnutí produktů Poskytovatele. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu ze strany Poskytovatele řádně splnit.

Poskytovatel osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR a všemi dalšími právními předpisy. Každé zpracování osobních údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Poskytovatel při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce.

Nákup v internetovém obchodě www.davidvas.cz, účel zpracování údajů

Uživatel uzavřením smlouvy s Poskytovatelem vyjadřuje souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů za tím účelem, aby Poskytovatel mohl poskytovat Vámi požadované služby, služby spojené s procesem objednávky nebo aby Vám mohl pomoci při technických problémech. V tomto rámci může být nutné, abyste nám sdělili následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. IČ. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména vyřizování objednávek realizovaných v rámci internetového obchodu, kdy zpracování osobních údajů je nutné, aby Poskytovatel mohl plnit své smluvní povinnosti (zpracování objednávky, servisní služby včetně reklamace, reakce na požadavky uživatele apod.), dále pak samotné plnění smlouvy mezi Vámi a Poskytovatelem, včetně poskytnutí a doručení Produktu a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření Poskytovatele před uzavřením takové smlouvy účely.

Další účely zpracování osobních údajů

Pokud výslovně souhlasíte se zasíláním obchodních, marketingových a podobných sdělení, je účelem zpracování Vašich osobních údajů Poskytovateli rovněž zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být zaměstnanci či spolupracovníci Poskytovatele podílející se na plnění smlouvy mezi Poskytovatelem a Vámi a osoby zajišťující pro Poskytovatele technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dále také osoby poskytující marketingové služby Poskytovateli. Seznam takových osob je k dispozici na vyžádání.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Poskytovateli ukládají obecně závazné právní předpisy.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených nařízením GDPR a všemi souvisejícími právními předpisy máte právo požadovat od Poskytovatele přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů byly porušeny či jsou porušovány jakékoliv právní předpisy, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

Kontaktní údaje a totožnost Poskytovatele jako správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je pan David Vaš, IČ: 14046831, se sídlem Munice 47, 373 41 Hluboká nad Vltavou, adresa kanceláře Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice, telefon: +420 732 654 180, e-mail: trener@davidvas.cz, web: www.davidvas.cz.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný Poskytovateli při uzavření smlouvy s Poskytovatelem. Právním základem je i skutečnost, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Poskytovatelem a pro plnění případných právních povinností, které se na Poskytovatele vztahují.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je neomezena od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro daný účel zpracování).

Osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává automaticky (cookies)

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Používání cookies můžete kdykoliv zakázat.

 

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný Poskytovateli. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemnou žádost zasílejte na adresu sídla Poskytovatele Munice 47, 373 41 Hluboká nad Vltavou, nebo na adresu kanceláře Poskytovatele Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mailovou adresu trener@davidvas.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 16.května 2024