Individuální běžecký trenink

Pro maximální efektivitu nabízím své služby formou osobního individuálního tréninku. Jedna tréninková jednotka trvá 1 hodinu i delé, při které rozeberu tvoji bežeckou techniku, natočím tě na video (formou slow motion), vše řádně probereme a odstraníme případné chyby. Tréninková jednotka zahrnuje i ukázku bežecké (atletické) abecedy, která je důležitá pro zefektivnění běžeckého stylu.

Nabízím i kruhový trénink zaměřený na sílu, posilovací trénink zaměřen zejména na cviky s vlastní vahou těla. Dále ukázka protahovacích cvičení, dynamické (před tréninkem) a statické (po tréninku) protažení.

Co se místa týče nabízím možnost setkání na atletickém stadionu Sokola České Budějovice, kde je ideální povrch (měkký tartan) pro nácviky a ukázky.

Jedna tréninková jednotka v Českých Budějovicích 500kč/hod